fbpx
İçeriğe geç Alt bilgiye atla
Prof.Dr. Burak Onan

Robotik Kalp Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahı

Robotik Kalp Cerrahisi

Robotik cerrahinin tarihçesi 1980’lere uzanmaktadır. İlk prototip robotik sistemler 1980’lerde ortopedi, üroloji ve beyin cerrahisinde kullanılmıştır. Ardından 1994 yılında Aesop sistemi, ardından DaVinci ve Zeus sistemleri kullanıma girmiştir. İlk robot yardımlı kalp operasyonu Da Vinci sisteminin bir prototipi ile 1996 yılında yapılan mitral kapak tamir ameliyatıdır. Bu robotik sistemler arasında Da Vinci’nin robotik teknolojisi endoskopik cerrahiye dönük altyapısı ile 2000 yılından sonra ön plana çıkmıştır. Bu tarihten itibaren robotik cerrahi hızla gelişerek farklı kalp hastalıklarının tedavisinde başarıyla kullanılmıştır.

Son 20 yıldır robotik kalp ameliyatları sayısı dünyada ve ülkemizde artmıştır. Günümüzde yeni robotik cerrahi sistemler geliştirilmekte olup, robotik kalp cerrahisinin geleceği açık gözükmektedir.

Robotik kalp cerrahisi özel olarak geliştirilmiş robotik cerrahi sistem yardımıyla, göğüs kafesinde açılan 8-10 mm’lik küçük deliklerden robotik aletler kullanılarak, yüksek çözünürlüklü bir kamera yardımıyla gerçekleştirilen en ileri cerrahi yaklaşımdır.

 

Robotik kalp cerrahisi özel olarak geliştirilmiş robotik cerrahi sistem yardımıyla, göğüs kafesinde açılan 8-10 mm’lik küçük deliklerden robotik aletler kullanılarak, yüksek çözünürlüklü bir kamera yardımıyla gerçekleştirilen en ileri cerrahi yaklaşımdır.

 

Robotik cerrahinin tarihçesi 1980’lere uzanmaktadır. İlk prototip robotik sistemler 1980’lerde ortopedi, üroloji ve beyin cerrahisinde kullanılmıştır. Ardından 1994 yılında Aesop sistemi, ardından DaVinci ve Zeus sistemleri kullanıma girmiştir. İlk robot yardımlı kalp operasyonu Da Vinci sisteminin bir prototipi ile 1996 yılında yapılan mitral kapak tamir ameliyatıdır.  Bu robotik sistemler arasında Da Vinci’nin robotik teknolojisi endoskopik cerrahiye dönük altyapısı ile 2000 yılından sonra ön plana çıkmıştır. Bu tarihten itibaren robotik cerrahi hızla gelişerek farklı kalp hastalıklarının tedavisinde başarıyla kullanılmıştır.

 Son 20 yıldır robotik kalp ameliyatları sayısı dünyada ve ülkemizde artmıştır. Günümüzde yeni robotik cerrahi sistemler geliştirilmekte olup, robotik kalp cerrahisinin geleceği açık gözükmektedir.

Türkiye’de ilk robotik kalp cerrahisi ameliyatı benim de yetiştiğim İstanbul Florence Nightingale hastanesinde sevgili hocam Prof. Dr. Belhhan Akpınar ve ekibi tarafından 2003 yılında yapıldı. Bu tarihten sonra çok hızlı bir ilerleme görüldü. Son 10 yılda yapılan robotik kalp ameliyatı sayısı 2000 rakamının üzerindedir. Bu sayı ve operasyon çeşitliliği ülkemizdeki robotik kalp cerrahisi tecrübesinin oldukça ileride olduğunun bir göstergesidir.

Doktor Burak Onan, robotik konsol cerrahı olarak 700’ün üzerinde kalp ameliyatı gerçekleştirdi ve 1000 ameliyattan fazla robotik ve minimal invazif prosedürde bulunmuştur.

Hastalarımızın sağlıklı bir ameliyat geçirmesi ve sorunsuz bir iyileşme dönemi çok önemlidir. Kritik olan nokta ameliyat sırasında daha az travmadır. Yani kesiler ne kadar küçükse iyileşme o kadar çabuk olmaktadır. Robotik kalp ameliyatı minimal invazif (mini-kesiler ile yapılan kapalı kalp operasyonlarının) ameliyatların en az cerrahi travma oluşturan şeklidir. Çok küçük delikler yardımıyla ameliyat yapılmaktadır ve bu teknik mini-kesilerle yapılan tüm operasyonlardan daha hızlı yara iyileşmesi sağlar. Bu da ameliyat sonrası iyileşme döneminin çabuk olmasını sağlar ve üstün kozmetik sonuçlar verir.

Robotik Cerrahi ile ilgili

Sıkça Sorulan Sorular

Hastalarımızın sağlıklı bir ameliyat geçirmesi ve sorunsuz bir iyileşme dönemi çok önemlidir. Kritik olan nokta ameliyat sırasında daha az travmadır. Yani kesiler ne kadar küçükse iyileşme o kadar çabuk olmaktadır. Robotik kalp ameliyatı minimal invazif (mini-kesiler ile yapılan kapalı kalp operasyonlarının) ameliyatların en az cerrahi travma oluşturan şeklidir. Çok küçük delikler yardımıyla ameliyat yapılmaktadır ve bu teknik mini-kesilerle yapılan tüm operasyonlardan daha hızlı yara iyileşmesi sağlar. Bu da ameliyat sonrası iyileşme döneminin çabuk olmasını sağlar ve üstün kozmetik sonuçlar verir.

Robotik cerrahi günümüzde uygun olan kalp hastalıklarından birçoğuna uygulanmaktadır.

Koroner arter bypass ameliyatlarında, mitral ve triküspit kapak tamirleri ya da kapak değişimi ameliyatlarında, kalp içindeki deliklerin kapatılmasında ve tümör ameliyatlarında robotik cerrahi yapılabilmektedir. Robotik cerrahi olacak hastaların bu yönteme uygun olup olmadıkları bu yöntemi aktif olarak uygulayan robotik kalp cerrahları tarafından değerlendirilir.

Elde edilen sonuçlar robotik kalp ameliyatlarının konvansiyonel ve minimal invazif (mini-kesi ile yapılan diğer kapalı ameliyatlar-koltukaltı/memealtı kesi gibi) yaklaşımlar ile kıyaslandığında robotik cerrahi açısından yüz güldürücüdür.

Bunun için en önemli nokta en yakın robotik kalp cerrahi uzmanına danışmaktır. Olacağınız ameliyatın robotik yöntemle yapılabilir olması kararını robotik cerrahi ile uğraşmış alanında tecrübeli doktorların vermesi en kritik noktadır. Her kalp cerrahının robotik cerrahi ile uğraşmadığını unutmamanız gerekir.

Elektif bir kalp ameliyatı olacak iseniz (ameliyatınız acil değil ise) siz robotik cerrahi adayı olabilirsiniz. Robotik total endoskopik kalp cerrahisi günümüzde koroner bypass, mitral ve triküspit kapak patolojilerinin tedavisinde artan sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yaklaşım konvansiyonel sternotomi ve torakotomi insizyonlarına ve de port-aksess kalp cerrahisi gibi minimal invazif yaklaşımlara alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Robotik cerrahi DaVinci endoskoik telemanipülasyon sistemi kullanılarak farklı kardiyak patolojilerin tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

Ayrıca, uygun hastalarda kalp içindeki deliklerin kapatılması, tümör ameliyatları, atriyal fibrilasyon için ablasyon işlemleri, sol atriyal apendiksin kapatılması ve sol atriyal remodelling prosedürleri güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmektedir.

 Robotik cerrahiye karar verme aşamasında fizik muayene bulguları ve radyolojik görüntüleme çalışmaları çok kıymetlidir. Hastaların ekokardiyografi, anjiyo ve tomografi tetkikleri de değerlendirilmelidir.

Robotik kalp ameliyatını robotik kalp cerrahisi eğitim sertifikası (uluslararası robotik cerrahi yeterlilik belgesi) olan kalp cerrahları yapabilir. Bu cerrahlar ayrıca robotik konsol cerrahı olarak unvan alırlar. Bu sebeple robotik kalp ameliyatı olacaksanız cerrahınızın eğitim sertifikasını ve konsol kullanımı ile ilgili yeterlilik belgesini çekinmeden sorabilirsiniz. Bu sizin olası risklerden korunmanızı sağlar.

Robotik kalp cerrahisi robotik cerrahi sistemlerinin bulunduğu robotik cerrahi merkezlerinde uygulanır. Bu ameliyatların yapılabilmesi için alanında uzmanlaşmış anestezi doktorları, ameliyat hemşireleri, perfüzyonistler ve robotik kalp cerrahlarının bulunması gerekir. Robotik cerrahi bir ekip işi olup, güvenli merkezlerde uygulanmaktadır. Merkezlerin senede 50’den fazla robotik kalp ameliyatı yapması o merkezin aktif bir robotik kalp cerrahisi merkezi olduğunu gösterir.  

Robotik cerrahi olacağınız kalp ameliyatının riskini arttırmaz, aksine tecrübeli ellerde sizin için daha fazla fayda sağlar.

Robotik kalp ameliyatları genel anestezi altında çoğunlukla kalp-akciğer makinesinin kullanılmasıyla yapılır. Göğüs kemiği (iman tahtası adı verilen) önden açılmaz, yani kapalı kalp ameliyatları arasındadır. Göğüs kafesine açılan 8-10 mm’lik küçük deliklerden uzun robotik enstrümanlar ve cerrahi kamera göğüs kafesine alınır. Bu uzun ve ince aletler robotik cerrahi cihazına bağlanır. Ayrıca, dikişlerin içeriye verilmesi ve cerraha yardım amacıyla ufak bir servis portu açılır. Cerrah ayrı bir konsol kullanarak yüksek çözünürlüklü, 3-boyutlu bir kamera yardımıyla hastanın kalbine ulaşır ve ameliyatı gerçekleştirir. Cerraha hasta-başında bulunan bir kalp cerrahı ve ameliyat hemşireleri yardımcı olurlar. Ameliyat süresi yapılan işleme bağlı olarak değişmekle birlikte klasik ameliyatlardan bir miktar uzun olabilir, fakat bu durum riski arttırmamaktadır.

Ameliyat sonrasında hastalar cerrahi yoğun bakıma alınırlar ve takipleri sağlanır. Hasta ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sıkıntı olmaması halinde en kısa sürede servis odasına alınırlar. Bir süre daha servis şartlarında takip edilen hasta en uygun zamanda önerilerle taburcu edilir ve kontrol randevusu planlanır.

Kardiyoloğunuz sizin kalp ameliyatı olmanızı önerdi, siz robotik kalp cerrahınıza ulaştınız, riskleri ve süreçler hakkında bilgi aldınız, ameliyat için karar verdiniz ve cerrahınıza kararınızı bildirdiniz. Ne zaman yapılır sorusunun cevabını doktorunuz size mevcut klinik durumunuzu değerlendirdikten sonra verecektir. Yani, cerrahınız ile planladığınız en uygun zaman sizin için en iyi seçenek olacaktır. Ancak, robotik cerrahinin acil durumlarda yapılmadığını unutmayınız.

Robotik cerrahi tekniği kalp cerrahisinde güvenli bir yaklaşımdır. Robotik cerrahi ameliyat riskini arttırmaz; cerrahi risk klasik cerrahi yaklaşım ve diğer tüm tekniklerle benzerdir. En önemli avantajı çok küçük kesiler kullanılmasından dolayı travmanın daha az olması ve ameliyat sonrası sürecin daha hızlı geçmesidir. Ameliyat sonrasında hastaların günlük yaşamlarına dönüşü daha hızlı olmaktadır. Bu sebeple, robotik cerrahi kapak patolojilerinin cerrahi tedavisinde, bypass ameliyatlarında, kalp deliklerinin kapatılmasında ve kalp tümörü ameliyatlarında akla gelmesi gereken bir seçenektir.

Ameliyatınızla ilgili bir robotik kalp cerrahına mutlaka danışınız.