fbpx
İçeriğe geç Alt bilgiye atla
Prof.Dr. Burak Onan

Özgeçmiş

Hekimlik Deneyimi

2022–Halen MEMORIAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
İstanbul
2010-2022 İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği- İdari ve Eğitim Sorumlusu
Minimal İnvazif ve Robotik Kalp Cerrahi Programı Sorumlusu
İstanbul
2020-2022 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Akademik Kurul Üyeliği
İstanbul
2016-2022 İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY DENEYSEL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ (İDEA)
Etik Kurul Başkanlığı
İstanbul
2007–2010 DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
İstanbul
2008-2009 GATA- HAYDARPAŞA HASTANESİ,
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, (askerlik hizmeti)
İstanbul
2007 OLV HOSPİTAL, AALST
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı,
(Minimal invazif ve robotik kalp cerrahisi eğitimi)
Belçika

Hekimlik Eğitimi

2021 PROFESÖR
2015 İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ HASTANESİ Doçent Doktor
2001-2007 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi
1993-2000 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Tıp Doktoru Eğitimi

DİĞER HEKİMLİK BİLGİLERİ
Mesleki Ödüller, Dereceler ve Yayınlar

• Uluslararası alanda yayımlanmış 120 üzerinde Yayın
• Ulusal dergilerde yayımlanmış 30 üzerinde yayın
• H-index=18, Uluslararası Sitasyon=1467
• Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş birçok bildiri

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

• Yurtiçi ve uluslararası birçok konferans ve toplantı
• 50’den fazla uluslararası toplantı, katılımcı
• 30’dan fazla uluslararası toplantı, konuşmacı
• Robotik cerrahi sertifikasyon eğitimi, Strasbourg, Fransa, 2013
• OLV – mitral kapak tamiri eğitimi, Belçika, 2007
• EACTS, ELSO Avrupa kongreleri
• Minimal İnvazif ve Robotik Cerrahi Konferansları

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

• Türk Tabipleri Birliği
• Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
• Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
• EACTS (Avrupa Göğüs Kalp Damar cemiyeti)
• EACTS- Robotik Cardiac Surgery Group, member
• Endoscopic Cardiac Surgeons Club, member

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanları:

Ar. Gör. İstanbul Bilim Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 2001-2007
Resident OLV Clinic, Department of Cardiovascular Surgery, Aalst, Belgium 06/2007-09/2007
Uzman Dr. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 11/2007-12/2008
Uzman Dr. GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul (Askerlik) 12/2008-10/2009
Uzman Dr. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 12/2009-09/2010
Başasistan Istanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 20/09/2010 – 10/12/2018
Doçent Dr. Istanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 27/04/2015 –
KVC Kliniği  Eğitim Sorumlusu Istanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi            Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 2016-2017
KVC Kliniği     İdari Sorumlusu Istanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi            Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Nisan 2017 –
Doçent Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 10/12/2018 -2021
Etik Kurul Başkanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (idea), İstanbul 2016 –
Etik Kurul Üyeliği Istanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy SUAM, İstanbul 2017 –
Akademik kurul üyeliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 2020 –
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanları: Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisinde İrrigasyonlu Monopolar Ve Bipolar Radyofrekans Ablasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması (2007) Danışmanlar: Prof. Dr. Belhhan Akpınar, Doç. Dr. İlhan Sanisoğlu
  • Dr. Bilge Yılmaz. Aort kapak hastalıklarında cerrahi kapak replasmanı ile transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ) yöntemlerinin hasta-protez uyumsuzluğu açısından karşılaştırılması, 2015. (İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği)
  • Dr. Burak Ersoy. Mitral kapak tamiri ve cerrahi ablasyon yapılan hastalarda sol atriyal redüksiyon işleminin ritim açısından sonuçlarının karşılaştırılması, 2016. (İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği)
  • Dr. Salih Güler. Atrial septal defekte bağlı sekonder triküspit kapak yetersizliğinin cerrahi açıdan değerlendirilmesi, 2016. (İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği)
  • Dr. Ayşe Çiçek. Biovalsalva greft ve kapaklı konduit kullanılarak Bentall ameliyatı olan hastaların postoperatif sonuçlarının karşılaştırılması, 2017. (İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği)
  • Dr. Yeşim Güner. Aort kapak replasmanı yapılan hastalarda stentli biyoprotez kapak ile dikişsiz kapak kullanımının postoperatif erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması, 2018. (İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği)
  • Dr. Halil Sencer Akdeniz. Kronik atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisinde unipolar radyofrekans ablasyon ve kriyoablasyon sonuçlarının karşılaştırılması, 2018. (İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği)
  • Dr. Mugisha Markior Kyaruzi. Koroner bypass greftleme operasyonu yapılan erişkin hastalarda kardiyopulmoner bypassın eser elementlere etkisi, 2018. (İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği)
  • Dr. Ferid Ahmedov. İzole koroner bypass hastalarında yeni gelişen atrial fibrilasyon ile mortalite ve morbidite arasındaki ilişki, 2020. (İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği)